Solucions del Paraulògic d’avui, 27/06/2022 – Paraulogic

La solució al paraulògic d’avui, 27/06/2022, conté 1️⃣3️⃣1️⃣ paraules:
1️⃣ deïdor
2️⃣ derisió
3️⃣ derisori
4️⃣ desidiós
5️⃣ desoir
6️⃣ desordre
7️⃣ desordre
8️⃣ desgavell
9️⃣ dit
1️⃣0️⃣ díode
1️⃣1️⃣ diversió
1️⃣2️⃣ divisió
1️⃣3️⃣ divisor
1️⃣4️⃣ divisori
1️⃣5️⃣ divo
1️⃣6️⃣ dodo
1️⃣7️⃣ doi
1️⃣8️⃣ dori
1️⃣9️⃣ doris
2️⃣0️⃣ dors
2️⃣1️⃣ dos
2️⃣2️⃣ dosé
2️⃣3️⃣ dosi
2️⃣4️⃣ dosser
2️⃣5️⃣ dossier
2️⃣6️⃣ edredó
2️⃣7️⃣ erosió
2️⃣8️⃣ erro
2️⃣9️⃣ error
3️⃣0️⃣ eversió
3️⃣1️⃣ anat
3️⃣2️⃣ jo-jo
3️⃣3️⃣ iod
3️⃣4️⃣ iode
3️⃣5️⃣ iridós
3️⃣6️⃣ irós
3️⃣7️⃣ irrisió
3️⃣8️⃣ irrisori
3️⃣9️⃣ ivó
4️⃣0️⃣ ivori
4️⃣1️⃣ odi
4️⃣2️⃣ odiós
4️⃣3️⃣ odorós
4️⃣4️⃣ odre
4️⃣5️⃣ odrer
4️⃣6️⃣ oïdi
4️⃣7️⃣ oient
4️⃣8️⃣ oioi
4️⃣9️⃣ oiós
5️⃣0️⃣ sentir
5️⃣1️⃣ ooide
5️⃣2️⃣ ordre
5️⃣3️⃣ ordi
5️⃣4️⃣ ordidor
5️⃣5️⃣ ordier
5️⃣6️⃣ ordiós
5️⃣7️⃣ ordir
5️⃣8️⃣ ordre
5️⃣9️⃣ oró
6️⃣0️⃣ ors
6️⃣1️⃣ orri
6️⃣2️⃣ ossi
6️⃣3️⃣ osívor
6️⃣4️⃣ ossó
6️⃣5️⃣ ós
6️⃣6️⃣ oví
6️⃣7️⃣ òvid
6️⃣8️⃣ òvids
6️⃣9️⃣ ovivo
7️⃣0️⃣ ovoide
7️⃣1️⃣ rodó
7️⃣2️⃣ rodó
7️⃣3️⃣ reservori
7️⃣4️⃣ ressò
7️⃣5️⃣ reversió
7️⃣6️⃣ revisió
7️⃣7️⃣ revisor
7️⃣8️⃣ rierol
7️⃣9️⃣ roder
8️⃣0️⃣ rodi
8️⃣1️⃣ rodó
8️⃣2️⃣ dolent
8️⃣3️⃣ roís
8️⃣4️⃣ ros
8️⃣5️⃣ roser
8️⃣6️⃣ ros
8️⃣7️⃣ rosor
8️⃣8️⃣ sedós
8️⃣9️⃣ seriós
9️⃣0️⃣ serós
9️⃣1️⃣ servidor
9️⃣2️⃣ servo
9️⃣3️⃣ sessió
9️⃣4️⃣ siderosi
9️⃣5️⃣ estatós
9️⃣6️⃣ sisó
9️⃣7️⃣ sodi
9️⃣8️⃣ sor
9️⃣9️⃣ sord
1️⃣0️⃣0️⃣ sòrdid
1️⃣0️⃣1️⃣ sordó
1️⃣0️⃣2️⃣ sordor
1️⃣0️⃣3️⃣ soredi
1️⃣0️⃣4️⃣ sorosi
1️⃣0️⃣5️⃣ sorral
1️⃣0️⃣6️⃣ sorrenc
1️⃣0️⃣7️⃣ veedor
1️⃣0️⃣8️⃣ verdor
1️⃣0️⃣9️⃣ verdós
1️⃣1️⃣0️⃣ verós
1️⃣1️⃣1️⃣ verro
1️⃣1️⃣2️⃣ versió
1️⃣1️⃣3️⃣ vers
1️⃣1️⃣4️⃣ versor
1️⃣1️⃣5️⃣ vídeo
1️⃣1️⃣6️⃣ vidriós
1️⃣1️⃣7️⃣ vió
1️⃣1️⃣8️⃣ virió
1️⃣1️⃣9️⃣ virior
1️⃣2️⃣0️⃣ va virar
1️⃣2️⃣1️⃣ viroide
1️⃣2️⃣2️⃣ virós
1️⃣2️⃣3️⃣ virosi
1️⃣2️⃣4️⃣ visió
1️⃣2️⃣5️⃣ visó
1️⃣2️⃣6️⃣ visor
1️⃣2️⃣7️⃣ vividor
1️⃣2️⃣8️⃣ vívor
1️⃣2️⃣9️⃣ acer
1️⃣3️⃣0️⃣ ivori
1️⃣3️⃣1️⃣ vostè o vostè
🏆 El paraulògic d’avui conté 2 tutis:
🌟 diversió 👉 https://is.gd/KmwMID
🌟 servidor 👉 https://is.gd/3imOLv
💡 TOP 5 paraules més llargues d’avui:
📖 reservori 👉 https://is.gd/vmtcxK
📖 derisori 👉 https://is.gd/trHAjF
📖 desidiós 👉 https://is.gd/dUA83H
📖 desordre 👉 https://is.gd/ZcHoko
📖 desordre 👉 https://is.gd/KiajCd
#paraulogic #Paraulogic

Deja un comentario