Solucions del Paraulògic d’avui, 11/07/2022 – Paraulogic

La solució al paraulògic d’avui, 11/07/2022, conté 8️⃣4️⃣ paraules:
1️⃣ aeròfon
2️⃣ aeròfona
3️⃣ aeròfor
4️⃣ àfon
5️⃣ àfona
6️⃣ enfonsar
7️⃣ aforar
8️⃣ anàfora
9️⃣ annona
1️⃣0️⃣ anoa
1️⃣1️⃣ aniquilar
1️⃣2️⃣ aranyó
1️⃣3️⃣ aranyoner
1️⃣4️⃣ èfor
1️⃣5️⃣ en off
1️⃣6️⃣ enfonsament
1️⃣7️⃣ enfonsar
1️⃣8️⃣ cap a fora
1️⃣9️⃣ coure
2️⃣0️⃣ parlar
2️⃣1️⃣ enyorança
2️⃣2️⃣ enyorar
2️⃣3️⃣ erro
2️⃣4️⃣ error
2️⃣5️⃣ fanfarró
2️⃣6️⃣ fanfarrona
2️⃣7️⃣ faraó
2️⃣8️⃣ faraona
2️⃣9️⃣ faró
3️⃣0️⃣ faroner
3️⃣1️⃣ fanalera
3️⃣2️⃣ farro
3️⃣3️⃣ feror
3️⃣4️⃣ ferro o ferro
3️⃣5️⃣ fofa
3️⃣6️⃣ fofo
3️⃣7️⃣ fon
3️⃣8️⃣ fona
3️⃣9️⃣ fondre
4️⃣0️⃣ foner
4️⃣1️⃣ fosa
4️⃣2️⃣ fonó
4️⃣3️⃣ enfonsar
4️⃣4️⃣ for
4️⃣5️⃣ fora o forà
4️⃣6️⃣ forana
4️⃣7️⃣ forn
4️⃣8️⃣ forner
4️⃣9️⃣ fornera
5️⃣0️⃣ folra
5️⃣1️⃣ folrera
5️⃣2️⃣ folre
5️⃣3️⃣ fraró
5️⃣4️⃣ freó
5️⃣5️⃣ nano
5️⃣6️⃣ nefró
5️⃣7️⃣ nefrona
5️⃣8️⃣ neó
5️⃣9️⃣ simple o neró
6️⃣0️⃣ non-non
6️⃣1️⃣ nona o nona
6️⃣2️⃣ nora
6️⃣3️⃣ nyañoo
6️⃣4️⃣ nyerro
6️⃣5️⃣ nyonya
6️⃣6️⃣ nyora
6️⃣7️⃣ ofrena
6️⃣8️⃣ ofrenar
6️⃣9️⃣ ona
7️⃣0️⃣ ora
7️⃣1️⃣ pregar
7️⃣2️⃣ orfe
7️⃣3️⃣ òrfena
7️⃣4️⃣ orfeó
7️⃣5️⃣ ornar
7️⃣6️⃣ oró
7️⃣7️⃣ raó
7️⃣8️⃣ raonar
7️⃣9️⃣ raor
8️⃣0️⃣ reòfor
8️⃣1️⃣ ronya
8️⃣2️⃣ ronyó
8️⃣3️⃣ ronyera
8️⃣4️⃣ ronyó
🏆 El paraulògic d’avui conté 1 tuti:
🌟 enfonsar 👉 https://is.gd/4kNQoX
💡 TOP 5 paraules més llargues d’avui:
📖 fanfarrona 👉 https://is.gd/k6aUQT
📖 aranyoner 👉 https://is.gd/U830cB
📖 aeròfona 👉 https://is.gd/luIGlB
📖 aniquilar 👉 https://is.gd/vmtBQI
📖 enfonsar 👉 https://is.gd/4kNQoX
#paraulogic #Paraulogic

Deja un comentario