08/10/2022 Solucions del Paraulògic d’avui

Si cerques les solucions en el joc Paraulogic d’avui, ets en el lloc correcte. Al nostre lloc web, podeu trobar totes les solucions possibles per al joc Paraulògic d’avui. La lletra M és la lletra central de hui i la resta són A,E,D,P,R,N. Si ets un jugador nou i no saps com jugar, aquí tens les regles del joc.

Utilitzeu aquestes lletres per fer paraules, però tingueu en compte que cada paraula ha de contenir la lletra del medi, i que les altres lletres es poden utilitzar tantes vegades com vulgui. Cada paraula endevinada et dóna punts, i les paraules més valuoses es diuen TUTIS. Els tutis són paraules que contenen totes les lletres de l’hexàgon.

Ara, si es queden sense idees, repassem totes les solucions possibles per al joc actual.

El joc d’avui conté 138 paraules:

Paraules de 3 lletres:

estima
amè
ema
param
mam
mar
mem
simple
pam
ram
rem

Paraules de 4 lletres:

adam
estimar
amén
coure
arma
matí
erma
mana
mapa
mara
mare
meda
mesura
mena
simple
branca

Paraules de 5 lletres:

amena
armar
armer
derma
drama
edema
empra
ènema
ermar
mamar
enviar
manero
mannà
mapejar
mardà
marea
marer
marrà
portar
menor
merda
pampa
ramar
rampa
remar
remer

Paraules de 6 lletres:

adaram
xopar
amarra
xopar
ampera
ample
apamar
aramea
armada
armera
damnar
emanar
empara
utilitzar
l’endemà
mamada
rajada
mandra
manera
mannan
marera
marrar
menada
follet
panamà
més
pedres
prémer
ramera
remada
remera

Paraules de 7

5 paraules més llargues: lletres:

amarrar
danyada
demanar
demanda
vessa
esmenar
empanar
emparar
enramar
mampara
marenda
volta
marrana
meandre
follet
pampana
pàmpana
paperassa
ramader
rearmar
remoure

Paraules de 8+ lletres:

amanerar
amarrada
demanar
vessar
emmarada
enmerdar
empanada
emparada
emparrar
empedrar
empernar
enramada
calamar
ramadera
remenat
amanerada
arrencar
demandada
empaperar
emparedar
empedrada
emprendre
rampa
marranada
berderada
emmarar-se
emparedata
emprendre
dama o dama
mare o mare
a remono o rema
embullar-se
guanyada o ramadà

5 paraules més llargues:

  • emmarranar
  • emparedata
  • emprendre
  • amanerada
  • arrencar

Deja un comentario